צבי יורם בן ר׳ אברהם הלוי
Zwi Yoram Low
ז׳ טבת תשע״ו  Dec. 19, 2015

 

 
   ישראל בן עזרי
Yisrael Sharabi
כ״ט טבת תשע״ט    Jan. 5, 2019
 
 
  איטא ליבא בת ר׳ יצחק וחיה
Rita Barenboim Grinspun 
ד׳ חשון תשע״א    Oct. 12, 2010 


 
 ראובן בן ר׳ משה ובלומה 
Ricardo Grinspun 
י״ז טבת תשע״ט   Dec. 25, 2018
 
 
 
שושנה בת ר׳ משה וברכה
 Susy Schpilberg Grinspun 
ט״ו כסלו תשס״ו      Dec. 17, 2005

 

 
 
מנשה בן ר׳ פנחס 
Joshua Mark Birzon 
ט״ו שבט תש״ס  Jan. 23, 2000

 

 

 
 
בתי׳ בת ר׳ חצקל 
Basia Gurevich 
י כסלו תשמ״ה   Dec. 4, 1984

 

 

 
 
 משה בן ר' חיים 
Max (Moyo) Najman
Aug 8 ,2013     ו' אלול תשע"ג

 

 

הינדא בת ר' חיים 
Hilda Levin-najman
May 6,2012          י"ד אייר תשע"ב

 

לואיזע בת ר' אייזיק ומזל טוב 
Luisa Mazza De Funes
Apr. 19,2011.     כ"ה ניסן תשע"א

 

אברהם בן ר' בנימין ורבקה
 Alberto Funes 
Oct. 10 ,2015.    ו' תשרי תשע"ד

 

אסתר בת ר' דוד וחסיא
Esther Aronowicz
June 7,2015            כ' סיון תשע"ה 

 

סענדר בן ר'אברהם
Alejandro Aronowicz
May 1,1980    ט"ו אייר תש"מ

 

לאה בת ר' יהושוע
Yelizaveta Rabayeva
Oct. 24,2009    ו' חשון תש"ע

 

יעקב בן ר' נתן וחוה
Jacobo Israel
Jan. 14,2004    כ' טבת תשס"ד

 

חסיבה בת ר' אבנער ולונא 
Chasiba Ben Yaeesh 
Nov. 26,2011.     כ"ט חשון תשע"ב

 

מאכלוף בן ר' אברהם ומרים
Machluf Ben Yaeesh 
Jan. 3, 2007         י"ג טבת תשס"ז

 

חיים בן ר' ניתם ורחל
Nissim Atia
Feb. 11,2010   כ"ז שבט תש"ע

 

גרשון בן ר׳ חיים
Gersh Gurevich 
י״ב אב תשכ״א  July  25, 1961

 

‏שושנה בת ר׳ שמואל
Shoshana Friedman 
י״ב סיון תשמ״ו     June 19, 1986 

 

רחל בת ר' יוסף וגליא
Rachel Atia 
May 31, 2012.     ט' סיון תשע"ב

 

ארטור בן ר' איזידו
Arthur Sweet
June 22, 2010.  י' תמוז תש"ע

 

בנימין בן ר' יצחק
Benjamin Wolfgang
June 4, 1977.  י"ח סיון תשל"ז

 

ארי' חיים בן ר' הערשל
Alan Hirschenson
Feb. 18, 2011   י"ד אדר א' תשע"א

 

טילי בת ר' וואלף
Tillie Schwartz
Sept 21, 1990  ג' תשרי תשנ"א

 

לואיס ראבירט בן ר' שמואל
Louis Robert Schwartz
March 7, 1959.  כט אדר ב' תשי"ט

 

יעקב בן ר׳ גערש 
Yaakov Gurevich 
י״ב אדר א׳ תשנ״ה   Feb. 12, 1995

 

אלכסנדר בן ר׳ יעקב 
Alex Gurevich 
י״ח שבט תש״ס.   Jan.25, 2000

 

לייבל יוסף בן ר'וויליאם
Lawrence Jerome Koenig
כ"ו לשון תשנ"ב  Nov.11,2001

 

חנה בת ר'לואיס ראבירט
Hannah Koenig
April,11,2011.  ח' ניסן תשע"א

 

‏שיינא ביילא בת ר׳ צבי 
Sheila Snyder 
כ״ט תמוז תשס״ד.   July 18 , 2004

 

 לאה בת ר׳ יעקב 
Lillian Snyder 
כ״ה אב תשל״ט   Aug. 18 , 1979

 

 

צבי בן ר׳ שמואל 
Hershey Snyder 
י״א כסלו תשס״א.  Dec. 8, 2000

 

 פראדל בת ר׳ נסים 
Frida Furman 
י״ט אב תשכ״ז   Aug. 25,  1967

 

 

משה מאיר בן ר׳ אהרן 
Moshe Meir Furman
כ״ג שבט תשמ״ג Feb. 6, 1983

 

 
 ‏אסתר בת ר’ משה
Erna Haftel 
י״א תשרי תשס״ב sept. 28 , 2001

 

  

 

 

 

 
 יעקב בן ר׳ ישראל יונה הלוי 
Jacobo Haftel 
כ״ה חשון תשס״ו    Nov, 27, 2005

 

 

 

 

 

 
 במילא בת ר׳ אבא הי״ד
Bella Haftel 
ב׳ סיון תש״ג      June 15 1943

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ישראל יונה בן ר׳ יוסף הלוי הי״ד 
Jonah Haftel 
ב׳ סיון תש״ג      June 15 1943

  

 
נחום בן ר׳ זכור ודבורה 
Nahum Pruzhinim 
ט׳ סיון תשע״ב.     May. 30, 2012
 

  

 
אושרה בת ר׳ ישראל 
Oshrah Sharabi 
כ״ז טבת תשע״ו.       Jan. 8, 2016
 

  

 
ורדה בת ר׳ דניאל ואסתר 
Varda Yehuda
ט״ו טבת תשע״ו.   Dec. 27, 2015
 

  

 
רות בת ר׳ אשר
Ruth Spivak 
ב סיון תשע״ב.    May. 23, 2012
 

  

 
 
מרים בת ר׳ אריה ואסתר
Miriam Kabiri 
כ״ט תשרי תשע״ו   Oct. 12, 2015
 

  

 
צבי בן אליהו ומרים 
Zvika Kabiri 
א׳ תמוז תשע״ט     July  4, 2019
 

  

 

יהודה בן ר׳ משה 
Gerald Piken 
י״ט חשון תשע״ו.    Nov. 1, 2015

 
 

 
 
 אברהם בן ר׳ יעקב הלוי 
Alfred Low 
י״ח אייר תשל״ג.    May. 20, 1973
 

 

 

 

 
פנחס
Phillip L. Glickman 
כ״ב שבט תשס״ח.  January 29, 2008
 
 

 


 

 
 צבי בן ר׳ יעקב 
Ted Weisberg 
כ׳ תשרי תשע״ח       October 10, 2017
 
 

 


 

 
 
 
יונתן בן ר׳ צבי 
Jonathan Weisberg 
כ״ט שבט תשע״ז      February 25, 2017
 

 


 

 

 
 
לויאס אליהו בן ר׳ אברהם 
Louis Elias Smulevich 
י״א שבט תשס״ו  February 9, 2006
 
 

 


 

 
 פרידה פייגא בת ר׳ מרדכי
Frida Smulevich 
י״ג כסלו תשס״ג    November 18, 2002
 

 


 

 
 
 
משה חיים ב׳ ר׳ מאיר וטשארנא
Moises Lencovski
ג׳ אדר ב׳ תשל״ג.     March 7, 1973
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
רבקה בת ר׳ חיים וזלאטא
Rica Lencovski 
ט״ז שבט תשנ״ט     February 2, 1999
 

 


 

Israel Bleiberg 
Dec, 10, 1997 
 
 
 

 

 

Sara Ita Knoll 
July 24,1992 
 
 

 

 


 

 
 Pessi Knoll 
feb,20,1960 
 

 

 


 

 Golda Kohn

April, 10, 1945 
 

 

 

Golda Kohn
April, 10, 1945 
 
 

 

  

Emilio Cohen 
Oct, 30, 2005 
 
 

 

  

Rachel Cohen
April, 14, 2007 
 
 

 

  

Esther Keats
March 23,1980 
 
 

 

  

Stacey Keats
Oct, 24, 2009 
 
 

 

 
 

 


 

 
 פרידה פייגא בת ר׳ מרדכי
2002
 

 


 

 
 
 
משה חיים ב׳ ר׳ מאיר וטשארנא
Moises Lencovski
ג׳ אדר ב׳ תשל״ג.     March 7, 1973
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
רבקה בת ר׳ חיים וזלאטא
Rica Lencovski 
ט״ז שבט תשנ״ט     February 2, 1999
 

 


 

Israel Bleiberg 
Dec, 10, 1997 
 
 
 

 

 

 

Sara Ita Knoll 
July 24,1992 
 
 

 

 


 

 
 Pessi Knoll 
feb,20,1960 
 

 

 


 

 Golda Kohn

April, 10, 1945 
 

 

 

Golda Kohn
April, 10, 1945 
 
 

 

  

Emilio Cohen 
Oct, 30, 2005 
 
 

 

  

Rachel Cohen
April, 14, 2007 
 
 

 

  

Esther Keats
March 23,1980 
 

 

  

Stacey Keats
Oct, 24, 2009 
 

   

לייזער יהודה בן ר׳ דוד הכהן 
Louis Cohen 
כ״ב טבת תשס״ח Dec. 30, 2007
 
 

 
  


סימא בת ר׳ הערשל ורחל 
Simi Roberts 
י סיון תשע״ג  May 19, 2013
 

 
  

שפרינצא בת ר׳ אביגדור 
Sylvia Pavilack 
א׳ טבת תשמ״ג  Dec. 17, 1982

 

 
  

דוד בן ר׳ לייב 
Dovid pavilack 
י״ז כסלו תשכ״ה Nov. 22, 1964 
 

 

 
  

 

שמעון בן ר׳ דוד 
Sidney pavilack 
כ״ב אלול תשס״ה Sept. 26, 2005 

 

 
  

 
 
פעסעלה בת ר׳ דוד
Phyllis Gentry
כ״א אב תשנ״ב Aug. 25 1992

 

 
  

חיים בן ר׳ זלמן יצחק
Howard Towbin
י״ח טבת תשס״ח Dec. 27, 2007
 
 

 

 


 

Yehuda Kadosh
Sept, 10, 2013